ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Συνδιάσκεψη για την Κλίμα στο Παρίσι συνεχίζεται. Οι ανησυχίες μας αυξάνουν…

Home  >>  ΥΛΙΚΟ  >>  Δελτία Τύπου  >>  Η Συνδιάσκεψη για την Κλίμα στο Παρίσι συνεχίζεται. Οι ανησυχίες μας αυξάνουν…

Η Συνδιάσκεψη για την Κλίμα στο Παρίσι συνεχίζεται. Οι ανησυχίες μας αυξάνουν…

9 Δεκ 2015

Ένατη μέρα σήμερα της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το Κλίμα στο Παρίσι και μπορούμε να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι, παρότι οι χώρες με μεγαλύτερη συμμετοχή στη  ρύπανση συνεχίζουν να επιμένουν σε διατύπωση τέτοια που να αποφεύγουν κάθε μελλοντική νομική ευθύνη σχετικά με τις απώλειες και ζημιές, φαίνεται όμως να συγκεντρώνεται το ποσό των 100δις/έτος.  Αυτό όμως θα γίνεται με μετατοπίσεις χρηματικών ποσών που θα πήγαιναν σε αναπτυξιακή βοήθεια και που τώρα θα βαφτιστεί κλιματική βοήθεια. Οι διαφορές Βορρά-Νότου παραμένουν και στο Παρίσι.

Παράλληλα ορισμένοι προσπαθούν να επαναφέρουν την πυρηνική ενέργεια ως εναλλακτική ενεργειακή λύση στους υδρογονάνθρακες, ενώ είναι από χρόνια ξεκάθαρο ότι ούτε καθαρή ενέργεια είναι, ούτε ασφαλής, ούτε φτηνή.

Υπάρχει πλέον βάση κειμένου 43 σελίδων, όπου βέβαια υπάρχουν ακόμα κρίσιμα ζητήματα τα οποία δεν έχουν αποφασιστεί, που όμως αποτελεί μία θετική βάση για συζήτηση. Άλλα θετικά βήματα βλέπουμε στην απόφαση από 500 φορείς που αντιπροσωπεύουν  συνολικά 3,4 τρις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, να από-επενδύσουν (divest) το επόμενο διάστημα.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι περιμένοντας περισσότερα και πιο ουσιαστικά από την σύντομη ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι, έχουμε να παρατηρήσουμε πάνω σε αυτήν ότι:

  • Συμφωνούμε πως η οικολογική μεταστροφή της κοινωνίας για μια πραγματικά βιώσιμη ευημερία και μια βιώσιμη οικολογική κοινωνία μπορεί να επιτευχτεί στα πλαίσια μιας παγκόσμιας κοινότητας χωρίς ανισότητες. Το κλίμα όμως δεν μπορεί να περιμένει την παγκόσμια μεταστροφή του οικονομικού συστήματος. Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ τώρα, και δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον με τέτοιους όρους. Χρειαζόμαστε γενναιόδωρες δεσμεύσεις εδώ και τώρα. Επιπλέον, οι Οικολόγοι Πράσινοι πάντα υποστηρίζαμε την ανάγκη ανάληψης ατομικής ευθύνης πέρα από την προσπάθεια αλλαγής πολιτικών. Η αλλαγή, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο από τον συνδυασμό /συνέργεια, του ατομικού και του συλλογικού -πολιτικού.
  • Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ανάγκη για οριστική αλλαγή της ενεργειακής μας πολιτικής, η οποία εξακολουθεί να προχωράει σε παντελώς λάθος κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της προγραμματικής μας στήριξης της κυβέρνησης βάση των 22 σημείων, υπενθυμίζουμε ότι στόχος μας και στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα σε 20 χρόνια. Συγκεκριμένα έχουμε συμφωνήσει σε ένα «Μακρόπνοο σχέδιο ενεργειακής πολιτικής, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, τις ΑΠΕ μικρής κλίμακας και την ενεργοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας. Επιμένουμε στην εγκατάλειψη της Πτολεμαΐδας 5 – υψηλού λειτουργικού κόστους – την περίοδο που απαιτείται η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Αντίθετα, συμφέρει οικονομικά να κατευθυνθούν οι διαθέσιμοι πόροι στην περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων.»
  • Ο τομέας της ναυτιλίας και του θαλάσσιου εμπορίου, ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα, είναι  οπωσδήποτε πιο αποτελεσματικός ως προς τις εκπομπές ρύπων από τις αντίστοιχες αεροπορικές μεταφορές. Η ραγδαία του όμως μεγέθυνση τα τελευταία 30 χρόνια, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και μέχρι το 2050,  τον αναδεικνύει σε όλο και μεγαλύτερο ρυπαντή.

Οι εκπομπές από τις μεταφορές και συγκεκριμένα από τις ναυτιλιακές μεταφορές έχουν αυξηθεί κατά 70% από το 1990, ενώ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% μέχρι το 2050 για να αποτελέσουν το 6-14% των παγκόσμιων εκπομπών αν δεν υπάρξει μια συγκεκριμένη και ποσοτικοποιημένη δέσμευση.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση και ποσοτικές δεσμεύσεις (στην Ναυτιλία αλλά και στις αερομεταφορές), σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με την ενεργοποίηση όλων, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), έτσι ώστε ο τομέας αυτός να γίνει αποδοτικότερος στην χρήση ορυκτών  καυσίμων, αλλά ταυτόχρονα να επενδύσει και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα, αν ο ΙΜΟ δεν προχωρήσει σε καμία δράση για τον μετριασμό των εκπομπών, θα πρέπει να προχωρήσει η ΕΕ στα σχετικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, οι Οικολόγοι Πράσινοι επαναλαμβάνουν τις πάγιες θέσεις τους για την απαραίτητη αλλαγή του διεθνούς οικονομικού μοντέλου, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της τοπικότητας και στην αυτονομία των κοινωνιών, σε αντίθεση με την άνιση μεγέθυνση, προκειμένου έτσι να αντιμετωπιστεί τόσο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής όσο και της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουμε ότι μόνο μέσω της κλιματικής δικαιοσύνης θα μπορέσει να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ όπως ανέφερε και η Νάομι Κλαιν στην ομιλία της, τα κόμματα ενάντια στην λιτότητα όπως το ΣΥΡΙΖΑ και οι Podemos θα έπρεπε να ενστερνίζονται με πολύ μεγαλύτερο πάθος το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Χρειάζεται να τονίσουμε την ανάγκη λήψης σημαντικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και από την χώρα μας η οποία είναι ευάλωτη σε ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα λήγει η διαβούλευση για το  Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), το οποίο δυστυχώς περιλαμβάνει πολλά ανακριβή στοιχεία και λανθασμένες τοποθετήσεις σχετικά με τις ΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, επικαιροποιήσαμε τις θέσεις μας στο τελευταίο συνέδριο με το ψήφισμα «Αγώνας για την Κλιματική Αλλαγή μας αφορά όλους, ας τον δώσουμε μαζί!»